وبلاگ تخصصی حقوق ایران

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی

حقوق مدني (مشترك)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

 

قانون مدني در نظم حقوق كنوني

دكتر كاتوزيان

2

اعمال حقوقي

 

دكتر كاتوزيان

3

وقايع حقوق

 

دكتر كاتوزيان

4

درسهايي از عفود معين (2 و 1)

 

دكتر كاتوزيان

5

شفعه، وصيت ارث

 

دكتر كاتوزيان

حقوق جزا (مشترك)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

زمينه حقوق جزاي عمومي

دكتر نوربها

 

2

حقوق جزا 5 جلدي

 

دكتر شامبياتي

3

محشاي قانون مجازات اسلامي

دكتر گلدوزيان

 

4

حقوق جزاي عمومي

 

دكتر گلدوزيان

5

بايسته هاي حقوق جزاي عمومي

 

دكتر گلدوزيان

6

حقوق جزاي عمومي 2 جلدي

 

دكتر اردبيلي

7

حقوق جزاي اقتصادي

 

دكتر گلدوزيان

حقوق تجارت (مشترك)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

حقوق تجارت دوره كامل

 

دكتر ستوده

2

حقوق تجارت دوره كامل

 

دكتر اسكيني

3

حقوق تجارت دوره كامل

 

دكتر عرفاني

4

قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني

 

دميرچلي

آيين دادرسي مدني (مشترك كانون وكلا و مشاغل قضايي)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

آيين دادرسي مدني 3 جلدي

 

دكتر شمس

2

قانون آيين دادرسي مدني

 

 

3

قانون اجراي احكام مدني

 

 

آيين دادرسي كيفري (مشترك كانون وكلا و مشاغل قضايي)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

آيين دادرسي كيفري 2 جلدي

 

آشوري

2

آيين دادرسي كيفري جلد 5

 

آخوندي

3

قانون آيين دادرسي كيفري

 

 

اصول فقه (كانون وكلا)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

اصول فقه

 

دكتر محمدي

2

اصول فقه مظفر 2 جلدي

 

 

 

ادبيات فارسي و عربي در حد ديپلم و دروس تخصصي علوم

 انساني (مشترك سر دفتري اسناد رسمي و مشاغل قضايي)

 

حقوق ثبت و مقررات ثبتي (سر دفتري اسناد رسمي)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

حقوق ثبت

 

شهري

2

مجموعه بخشنامه ها و محشاي ثبتي

مجتبي اشرفي

3

قانون ثبت اسناد و املاك

 

 

4

قانون دفاتر اسناد رسمي

 

 

متون فقه (مشاغل قضايي)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

لمعه دمشقيه 2 جلدي

 

شيرواني

2

مباحث حقوقي شرح لمعه

 

دكتر لطفي

3

بيع و خيارات

 

دكتر شكاري

4

گزيده متون فقه

 

محمدي

متون حقوق (مشاغل قضايي)

رديف

نام كتاب

نويسنده

1

Law Texts

 

 

2

 

Law Made Simple

 

3

GCSE Law

 

 

4

 

نكات مهم             Law Text

رمضاني

5

فرهنگ حقوقي لاهه

 

 


 
ضرایب آزمون وکالت کانون وکلا :
 
 
 
در آزمون كارآموزي وكالت شش عنوان درسي از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه مي باشد. اين عناوين ، منابع هر يك و ضرايب آنها به شرح زير است :

١ـ حقوق مدني با ضريب ٣
جامع ترين ومعتبرترين منبع مطالعه ي درس حقوق مدني براي آزمون وكالت ، كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني تأليف دكتر ناصر كاتوزيان مي باشد .

٢ ـ آيين دادرسي مدني با ضريب ٣
جديدترين وكامل ترين منبع مطالعه ي درس آيين دادرسي مدني دوره سه جلدي آيين دادرسي مدني تأليف دكتر عبدا..شمس است . همچنين داوطلبان مي بايست مجموعه قانون آيين دادرسي مدني رياست جمهوري را نيز مطالعه نمايند .

٣ ـ حقوق جزا ( عمومي و اختصاصي ) باضريب ٢
منبع مطالعه¬ي درس حقوق جزاي عمومي كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تأليف دكتر رضا نوربها مي باشد . علاوه براين ، كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي تأليف دكتر ايرج گلدوزيان و نيز مجموعه قانون مجازات اسلامي رياست جمهوري بايد مورد مطالعه داوطلبان قرار گيرد.

٤ ـ آيين دادرسي كيفري با ضريب ٢
منبع مطالعه ي اين درس دوره دو جلدي آيين دادرسي كيفري تأليف دكتر محمد آشوري و نيز مجموعه قانون آيين دادرسي كيفري رياست جمهوري است .

٥ ـ حقوق تجارت با ضريب ٢
كاملترين منبع مطالعه ي اين درس دوره پنج جلدي حقوق تجارت تأليف دكتر ربيعا اسكيني مي باشد. علاوه بر اين ، متن قانون تجارت نيز بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد .

٦ ـ اصول فقه با ضريب ١
منبع اصلي اين درس كتاب مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه تأليف دكتر ابوالحسن محمدي است كه چاپ نوزدهم به بعد اين كتاب توصيه مي شود .
 
برنامه اي كه در اين بخش به داوطلبان توصيه مي شودحاصل هشت سال تجربه اينجانب ( دكتر محمد حسين شهبازي ) در تدريس حقوق مدني واصول فقه در كلاسهاي آمادگي آزمونهاي مختلف حقوقي است . به طوري كه در طي اين هشت سال بيش از يكصد دوره تدريس حقوق مدني و اصول فقه را پشت سر گذاشته ام . در سالهاي قبل ، اين برنامه به طور انفرادي به هر دانشجوي متقاضي ارائه مي شد و چون مشاهده نمودم نتيجه مطلوبي از آن به دست مي آيد در سال ١٣٨٤ ( يك سال پس از تاسيس اين موسسه ) اين تجربه به تمامي دانشجويان موسسه ارائه شد به نحوي كه اغلب دانشجويان با حضور مستمر در كلاسها و اجراي دقيق اين برنامه در آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري موفق شدند . آمار قبولي دانشجويان موسسه در آزمون وكالت ١٣٨٤ بدين ترتيب بوده كه از هر ٣ دانشجويي كه در اين موسسه ثبت نام كرده اند ٢ نفر در آزمون پذيرفته شده اند.
مهمترين نكته اي كه پس از معرفي منابع آزمون و پيش از برنامه ريزي قابل ذكر است شركت داوطلبان در كلاسهاي موسسه مي باشد . ازآنجايي كه منابع درسي پيش گفته حجيم ، پراكنده و اغلب دشوار مي باشند و مطالعه آنها به صورت انفرادي به جهت رقابت شديد درآزمون ، فايده مطلوب را ندارد به داوطلبان توصيه مي شود ابتدائاً با شركت در كلاسهاي موسسه مطالب را به طور منظم و خلاصه دريافت نموده سپس با تكرار آنها در قالب برنامه اي منظم به خاطر بسپارند .
نكات مهم و اساسي برنامه ريزي به شرح زير است :
١ ـ هر داوطلب بر اساس زماني كه در طي روز مي تواند به مطالعه اختصاص دهد بايد برنامه خود را تنظيم نمايد .
٢ ـ به جهت اهميت دو درس حقوق مدني و آيين دادرسي مدني ( كه هر دو داراي ضريب ٣ هستند ) به داوطلبان توصيه مي شود هر روز اين دو درس را مورد مطالعه قرار دهند .
٣ ـ داوطلبان در هر روز علاوه بر دو درس پيش گفته بايد متناسب با زماني كه در اختيار دارند يك يا دو درس ديگر نيز مطالعه نمايند .
٤ ـ با اينكه درس اصول فقه داراي ضريب يك مي باشد ولي به جهت دشواري اين درس ، اهميت آن در قبولي داوطلبان بسيار زياد است .
٥ ـ براي آنكه داوطلبان نظمي منطقي در مطالعه داشته باشند توصيه مي شود برنامه ريزي درسي خود را هماهنگ با آزمونهاي طبقه بندي شده موسسه انجام دهند . به طوري كه پس از شركت در آزمونهاي موسسه ، مطالب درسي براي داوطلبان يادآوري شده و در نتيجه در ذهن تثبيت مي گردد .
٦ ـ مطالعه ي داوطلبان بايد پيوسته و مستمر صورت پذيرد .
٧ ـ مطالعه بايد همراه با فهم عميق و دقيق مطالب باشد.
با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٧/١/١٣٧٦ كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال ( معمولاً اين آزمون در پاييز هر سال برگزار مي شود ) نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد ( معمولاً اين آگهي در مرداد ماه هر سال در روزنامه اطلاعات درج مي گردد ) اقدام نمايند.
به موجب تبصره ماده يك اين قانون تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون ، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايند.
به موجب ماده ٢ همان قانون براي اشخاصي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي باشند.

 نحوه برنامه ریزی درسی برای آزمون وکالت :

برنامه اي كه در اين بخش به داوطلبان توصيه مي شودحاصل هشت سال تجربه اينجانب ( دكتر محمد حسين شهبازي ) در تدريس حقوق مدني واصول فقه در كلاسهاي آمادگي آزمونهاي مختلف حقوقي است . به طوري كه در طي اين هشت سال بيش از يكصد دوره تدريس حقوق مدني و اصول فقه را پشت سر گذاشته ام . در سالهاي قبل ، اين برنامه به طور انفرادي به هر دانشجوي متقاضي ارائه مي شد و چون مشاهده نمودم نتيجه مطلوبي از آن به دست مي آيد در سال ١٣٨٤ ( يك سال پس از تاسيس اين موسسه ) اين تجربه به تمامي دانشجويان موسسه ارائه شد به نحوي كه اغلب دانشجويان با حضور مستمر در كلاسها و اجراي دقيق اين برنامه در آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري موفق شدند . آمار قبولي دانشجويان موسسه در آزمون وكالت ١٣٨٤ بدين ترتيب بوده كه از هر ٣ دانشجويي كه در اين موسسه ثبت نام كرده اند ٢ نفر در آزمون پذيرفته شده اند.
مهمترين نكته اي كه پس از معرفي منابع آزمون و پيش از برنامه ريزي قابل ذكر است شركت داوطلبان در كلاسهاي موسسه مي باشد . ازآنجايي كه منابع درسي پيش گفته حجيم ، پراكنده و اغلب دشوار مي باشند و مطالعه آنها به صورت انفرادي به جهت رقابت شديد درآزمون ، فايده مطلوب را ندارد به داوطلبان توصيه مي شود ابتدائاً با شركت در كلاسهاي موسسه مطالب را به طور منظم و خلاصه دريافت نموده سپس با تكرار آنها در قالب برنامه اي منظم به خاطر بسپارند .

نكات مهم و اساسي برنامه ريزي به شرح زير است :
١ ـ هر داوطلب بر اساس زماني كه در طي روز مي تواند به مطالعه اختصاص دهد بايد برنامه خود را تنظيم نمايد .
٢ ـ به جهت اهميت دو درس حقوق مدني و آيين دادرسي مدني ( كه هر دو داراي ضريب ٣ هستند ) به داوطلبان توصيه مي شود هر روز اين دو درس را مورد مطالعه قرار دهند .
٣ ـ داوطلبان در هر روز علاوه بر دو درس پيش گفته بايد متناسب با زماني كه در اختيار دارند يك يا دو درس ديگر نيز مطالعه نمايند .
٤ ـ با اينكه درس اصول فقه داراي ضريب يك مي باشد ولي به جهت دشواري اين درس ، اهميت آن در قبولي داوطلبان بسيار زياد است .
٥ ـ براي آنكه داوطلبان نظمي منطقي در مطالعه داشته باشند توصيه مي شود برنامه ريزي درسي خود را هماهنگ با آزمونهاي طبقه بندي شده موسسه انجام دهند . به طوري كه پس از شركت در آزمونهاي موسسه ، مطالب درسي براي داوطلبان يادآوري شده و در نتيجه در ذهن تثبيت مي گردد .
٦ ـ مطالعه ي داوطلبان بايد پيوسته و مستمر صورت پذيرد .
٧ ـ مطالعه بايد همراه با فهم عميق و دقيق مطالب باشد.

چگونگی اخذ پروانه وکالت دادگستری :

با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٧/١/١٣٧٦ كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال ( معمولاً اين آزمون در پاييز هر سال برگزار مي شود ) نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد ( معمولاً اين آگهي در مرداد ماه هر سال در روزنامه اطلاعات درج مي گردد ) اقدام نمايند.
به موجب تبصره ماده يك اين قانون تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون ، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايند.
به موجب ماده ٢ همان قانون براي اشخاصي پروانه وكالت صادر مي شود كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي باشند.

منبع :داد آفرین


www.dad-law.blogfa.com


دیگر بخش های مرتبط :

 

۱. دانلود مقالات حقوقی (pdf)

۲.دانلود سوالات آزمون وکالت (pdf)

 ۳.دانلود مجموعه قوانین ایران (pdf)

 

دیگر لینک های مرتبط :

 

۱.دانلود کتابچه های آمادگی ذهنی برای آزمون های وکالت

۲.منابع آزمون وکالت كانون وكلا و سر دفتري اسناد رسمي

۳.دانلود سوالات آزمونهای وکالت (کانون وکلا)

۴.کانون وکلا و مراکز تابعه

۵.اخبار وکالت